Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
Akkreditált KlaszterekTagváltozás bejelentés

Klaszter akkreditáció

Az Akkreditált Klaszter címpályázat célja, hogy az elmúlt időszakban létrejött több mint 200 klaszter kezdeményezésből kiválassza azokat a hálózati együttműködéseket, amelyek magas innovációs és export tevékenységükkel, illetve az együttműködésben rejlő hatékonyságuk révén jelentős fejlesztési projekteket képesek megvalósítani, valamint régiós viszonylatban is kiemelkedő tevékenység elérésére képesek.

Sikeres akkreditáció esetén a klasztertagok a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmük értékelésekor a felhívásokban megszabott feltételek teljesülése esetén előnyökben részesülhetnek, továbbá a klaszter menedzsment szervezet jogosultságot kap a professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása című (GINOP-1.3.2-15 kódszámú) felhíváson való indulásra. A pályázat nem jár automatikusan pénzösszeg elnyerésével.

A klaszter akkreditáció további előnyei a klaszterek szempontjából:

 • Az Európai Unió által is elismert és támogatott fejlesztéspolitikai eszköz.
 • Az Akkreditált Klaszter nemzetközi viszonylatban elismert „brand”.

A pályázat alapelvei:

 • Egyértelműen definiált és a hazai klaszteresedési folyamat utóbbi 10 évét lekövető jogosultsági kritériumok alkalmazása.
 • Az értékelési rendszer kapcsán a pályázótól elvárt adminisztrációs terhek ésszerű enyhítése.
 • A klasztert alkotó KKV-k erejének mérése mellett nagyobb hangsúly kerül a menedzsment szervezet vizsgálatára is.
 • A korábbi, kizárólag a KKV-k export árbevétel számszerű adatainak elemzése helyett a nemzetköziesedést (külpiacokon való megjelenést) vizsgáló szempontokra fókuszál.
 • Elvárás, hogy azAkkreditált Klaszter cím magas minőségi követelményszint legyen.
 • Figyelembe veszi a korábban akkreditációs címet szerzett klaszterek teljesítményét:
  • plusz jogosultsági szempontok,
  • magasabb pontszám elvárás az értékelési rendszerben,
  • a legutóbbi akkreditáció óta eltelt időszak kiemelt vizsgálata a stratégiában.

Ezek alapján az akkreditációs pályázatok az alábbi fő szempontcsoportok szerint kerülnek értékelésre:

  I. Klaszteren belüli együttműködés
  II. Klasztermenedzsment és a klaszter összetétele
  III. Nemzetközi fókusz
  IV. Innováció

Az összesen megszerezhető pontok száma 100, az Akkreditációs cím elnyerésének feltétele minimum 50 pont (korábban már akkreditált klaszterek esetében 60 pont) megszerzése. Az 50 pont (korábban már akkreditált klaszterek esetében a 60 pont) elérése nem jelenti automatikusan az akkreditációs cím megítélését, arról az Akkreditációs Testület dönt a klaszter által benyújtott stratégia figyelembevételével.  

Az „Akkreditált Klaszter” cím elnyerése című felhívás (AK-2016) dokumentációja az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-akkreditlt-klaszter-cm-elnyersnek-lehetsgt-tmogat-felhvs#

A felhíváshoz tartozó kitöltőprogram, valamint a kitöltési útmutató az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-az-akkreditlt-klaszter-cm-elnyerse-cm-felhvshoz-tartoz-kitlt-program

A korábbi Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére kiírt pályázat (AIK-111) felhívása és útmutatója az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/2921


Összefoglaló a klaszter akkreditációról angol nyelven