Bemutatkozás Klaszter akkreditációSaját rendezvényekKlasztereket érintő hírek, rendezvényekElemzések, kiadványok, segédletekNemzetközi projektekKlaszterkereső térkép Aktuális pályázatokKapcsolat
 
Folyamatos együttműködés és tapasztalatcsere a Pénzügyminisztérium és a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület között2021. január 8. (péntek) 15:09 - Az Egyesület 2020-ban futó nemzetközi projektjeinek döntő többsége a digitalizációval, illetve az Ipar4.0-területével foglalkozik, de projektjeik között találhatunk más területet érintőeket is. Ilyen például a hidrogén közlekedés elősegítése [1], a fiatal női vállalkozók tevékenységének támogatása [2], vagy éppen az újrakezdő vállalkozások felkarolása, és a második esély elősegítése a vállalkozói szférában [3]. A különböző projekteredményeiről a PBN munkatársai folyamatosan informálják a Pénzügyminisztérium

A PBN 2020-tól az Európai Innovációs és Technológiai Intézet feldolgozóiparra fókuszáló EIT Manufacturing elnevezésű szervezetének magyarországi képviselőjeként aktívan tevékenykedik az ágazat innovációs képességének és hozzáadott értékének növelése érdekében, amely eredmények hasznosíthatóak a Pénzügyminisztérium szempontjából is.

A Pénzügyminisztérium érdekelt a DanubePeerChains projekt fejleményiben is, amelynek fő célja munkavállalók digitális érettségének fejlesztése, egy, a projektben kidolgozásra kerülő tréninganyag segítségével.

A digitalizációhoz kapcsolódó nemzetközi tudásközpontok kiépítése, a digitális innovációs központok, mint stratégiai szakpolitikai eszközök együttműködése, illetve intézményi szereplőkkel a párbeszéd kiépítése az IMPROVE! a 4STEPS és az S3HubsinCE projektek célja. A digitális érettség országonkénti jellemzői, azok összehasonlító vizsgálata ugyanúgy releváns a minisztérium ezirányú ismereteinek bővítésére, mint a külföldi társminisztériumokkal a célirányos kapcsolatépítés támogatása.

Kifejezetten a következő költségvetési időszak digitalizációval kapcsolatos tervezési folyamatait hivatott támogatni a közép-európai CEUP2030 stratégiai projekt. A munka keretében adattudományi, gyártásdigitalizációs, intelligens anyagokhoz kötődő munkacsoportok dolgoznak ki ajánlásokat és alakítanak ki szakmai partnerségeket.

A válságállóság, mint prioritás 2020-ban egyértelműen meghatározó szemponttá vált, és a Minisztérium fokozott figyelemmel kíséri a regionális és gazdasági válságállóságra vonatkozó jó gyakorlatokat. Ezt a szerepet tölti be az európai partnerséget megtestesítő FOUNDATION elnevezésű projekt, de hasonló meghatározó trend az idősödő társadalom kihívásaival foglalkozó INTENCIVE projekt is. Ez utóbbi projekt célja az egészségügyi szolgáltatások újragondolása és újratervezése. A nemzetköziesedés, külpiacra jutás szintén stratégiai jelentőségű, ahol vállalkozói megkérdezéseken alapuló, piacrajutási eszközök optimalizációját célzó  UpgradeSME projekt segíti az új ismeretek átadását. Ebben a projektben a Pénzügyminisztérium társpartnerként is részt vesz.  

A Pénzügyminisztérium, az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is nyomon követi a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület nemzetközi projektjeinek eredményeit.

 


[1]SMART-HY-AWARE

[2]WOMEN IN BUSINESS

[3] DanubeChance 2.0

 

Vissza